CÔNG TY TNHH BG SOLAR

Địa chỉ: Số 134 – Đ. Thân Nhân Trung – P. Mỹ Độ – TP. Bắc Giang

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH BG SOLAR

Địa chỉ: Số 80 – Đ. Thân Nhân Trung – P. Mỹ Độ – TP. Bắc Giang

SĐT: 02043 666 669 | 0949.213.996

Email: bacgiangsolar@gmail.com | MST: 2400 850 566

STK: 0731 000 834 693 | Ngân Hàng Ngoại Thương Vietcombank chi nhánh Bắc Giang

GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ